Teksten groene schijf (6-10)

VI VOORSTELBAARHEID

Het is voorstelbaar dat binnen het concrete denken de cognitieve vaardigheden worden aangewend om het ego te versterken. Dat betekent dat de mensen met de sterkst cognitieve ontwikkeling en mogelijkheden, vaak de macht en de touwtjes in handen hebben.
De doelmatigheid van het concrete denken komt tot uiting in een exclusiviteitdrang die zijn weerga niet kent en zet daarmee het proces van obscurantisme in werking.

Met opzet informatie achterhouden, slechte of géén scholing toestaan en het gebruik van de media om het volk te bespelen, komt voortdurend voor.
Laat een onbekend kunstenaar een prijs winnen en maak melding hiervan in de bladen. De marktwaarde van haar of zijn creaties is in één klap astronomisch gestegen en de verkoop hiervan geen enkel probleem.

De kunstenaar is een instituut geworden; instituut en ego zijn gelijk.
Dat het ego een creatie is van ontelbare interpretaties van de buitenwereld, is wel duidelijk, en dat we zelf zijn gaan geloven in een zogenaamde persoonlijkheid komt omdat ons niet anders dan het correct symbolisme bekend is. Dát is wat herkend wordt. Het ego neemt geen eigen beslissingen, want iedere beslissing is voorstelbaar binnen het concept dat gehanteerd wordt. Zodra er afwegingen moeten worden gemaakt worden calculaties gedaan, die alleen maar in een bekende (voorstelbare) omgeving kunnen werken.
Duidelijk wordt dat het concrete denken en het daarmee onlosmakelijk verbonden ego een leven geeft dat wel werkelijk, maar niet creatief kan zijn.

VII. NABOOTSING.

De angst verstoten te worden door de omgeving leidt tot na-aperij en nabootsing.
De omschrijving van nabootsing zou kunnen luiden: nabootsing is het gedrag dat voortkomt uit het concrete denken, waarbij de angst voor de subcultuur in ieder moment de actie bepaalt. Niet anders dan wat wij bij dieren instinctmatig gedrag noemen. Een voorbeeld is dat schapen dom zijn en papegaaien te veel kletsen.

De reclameslogan van de Bond Tegen Het Vloeken: “word geen naprater” is met deze inzichten enigszins lachwekkend te noemen, maar geeft ook een beeld hoe mensen vast kunnen komen te zitten in de dogma’s van een instituut.

Men beweert dat niemand oorlog wil. Maar, wat is dan de te bewandelen weg naar een leven zonder geweld? Wanneer nabootsing oorzakelijk geweld veroorzaakt, dan zou een wereld zonder nabootsing in eerste instantie creatief – en dientengevolge zonder geweld zijn.

Buiten het oorzakelijk denken onderscheidt de mens zich alleen van het dier door de stap naar het creatief en ruimtelijk denken te kunnen maken. Zij wil ‘feitelijk’ deze stap wel maken, maar durft ‘eigenlijk’ deze niet te nemen.

VIII. DOEL

Ons doel is om meetbaar te groeien door op te gaan in een voortdurende competitie met anderen die gedreven wordt door een drang naar exclusiviteit. Deze drang wordt verlangd en gestimuleerd door de omgeving waar wij in verkeren.
De problemen die deze competitie met zich mee brengt zijn enorm en beheersen ons hele leven. Wanneer wij ons doel bereiken en het succes dat wij ons hadden voorgesteld is behaald, dan zijn onze problemen opgelost….Denken wij…

De materiële welvaart zal ons ten deel vallen en wij worden beloond door de omgeving met maatschappelijk aanzien en status….Denken wij…
Alle onderscheidingen, prijzen en schouderkloppen moedigen ons aan in de competitie te geloven.

Alle actie is om doelgericht de top te bereiken. Ieder feestje, iedere ontmoeting en alle vrijetijdsbesteding staat in het teken van de ego-centriek: wie kan ik op welke wijze gebruiken in mijn wedijver?
De wedijver komt voort uit de verwachtingen, die ingefluisterd zijn door de omgeving, maar die via het ego geïnterpreteerd worden als eigen motivatie en bezieling.
In deze wereld van voorstelling en resultaat is alleen maar plaats voor hoogtepunten, die instant dieptepunten veroorzaken wanneer het iets anders gaat dan het verwacht of voorgesteld was.

IX. SUCCES

We hebben succes! Een prachtig huis om in te wonen, en gewaardeerd door de omgeving vanwege onze goede smaak.
Mooie kinderen die in de top van de sportclub meedraaien en musiceren op hoog niveau! Leuke mensen in de omgeving met gelijke belangstellingen, met wie wij ieder jaar een abonnement op een serie van het Concertgebouworkest nemen. Wij volgen de exposities in den lande en blijven ook literair op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.

Eigenlijk kunnen wij ons geen prettiger leven voorstellen dan zoals het tot dusver gegaan is, het gaat goed!
Even afkloppen …
Ja, we hebben het geluk gezond te zijn en gezonde kinderen te hebben.

Destijds hebben wij tijdens de zwangerschappen wel een vooronderzoek gedaan, zodat we zeker wisten dat wij geen kind met een afwijking zouden krijgen. Dáár moet je niet aan denken.
Ik hoop dat mijn kinderen net zo’n gelukkig leven als wij zullen kunnen leiden. Wij hebben natuurlijk geprobeerd ze onze normen en waarden mee te geven en ik denk dat dat aardig gelukt is. Ze roken geen van allen, de middelste drinkt af en toe een biertje, maar die toestanden waar je over hoort met pillen en zo; daar hebben wij ze ver van kunnen houden. De oudste is bijna klaar met de studie en denkt er over om ons bedrijf over te nemen. Een verstandige beslissing …

Als hij dat doet, gaan wij reizen.
Dat heb ik altijd al graag gewild, avontuur in een ander land en cultuur …

X. HEB IK EEN MOOI LEVEN GEHAD?

Ik wist dat ik dood zou gaan, maar dit is onvoorstelbaar. Ik heb mij nooit gerealiseerd dat in het aangezicht van de dood alles zou veranderen. Mijn eerste stap in de tijdloosheid is mijn eerste eigen beslissing en mijn eerste creatieve inzicht.
Hiervan mag ik niets laten merken want dan is mijn hele leven helemaal voor niets geweest. Stel dat de buitenwereld mijn inzichten verklaart als een nutteloos leven …

Nee, in de jaren die ik nog te leven heb, zal ik mijn standpunten nog maar wat aanscherpen, dan weet iedereen dat ik stond en nog steeds sta voor mijn acties en daden.
Mijn leven bestond uit nabootsing, maar nabootsen, dát doet iedereen, daar is niets op aan te merken.

Wat mij nu nog overschiet, zijn nog wat reizen over de wereld en al die mooie plekken, kerken en paleizen bezoeken en van die verschillende culturen proeven. Wij gaan dan mee met een georganiseerde reis, dan hoef je je geen zorgen te maken over de accommodatie en vervoer.
De laatste verre reis, dat realiseer ik mij nu pas, is in ieder geval ongeorganiseerd en de accommodatie is van ongekende kwaliteit.