Hoe speel je het?

Vervreemding is een spel zonder regels, je speelt het alleen of met anderen.
Drie schijven van verschillend formaat draaien om één as, onafhankelijk van elkaar.
Ze zijn zodanig gerangschikt, dat ze alle drie, van bovenaf, zichtbaar zijn.
De bovenste (kleinste) schijf is groen en is, in tien stappen, de voorstelling van de opbouw van het ego, het instituut, het bedrijf, het product, de wereld en de linker hersenhelft.
De middelste schijf is blauw en verbeeldt de hersenbalk, de samenwerking tussen de linker- en rechter hersenhelften en alle denkbare vragen.
Door het draaien van de blauwe schijf wijst bij stilstand een pijltje naar de trefwoorden op de rand van de groene schijf.
Probeer een relatie te leggen tussen het aangegeven trefwoord en de vraag.
Breng verband aan tussen vraag, trefwoord en de opbouw van het ego, zoals het beschreven is in het hart van de groene schijf.
Geen herkenning? Ga dan één of meerdere passen terug.
Ben je bij I. ANGST, verplaats dan de gedachten naar I in de rode schijf.
De cijfers I t/m X in de groene en rode schijf zijn voortdurende tegenpolen.
Uitgebreider uitleg dan op de schijven is te vinden in deel I en II van de tekst.

Het doel van het spel is, vanuit de aanname dat alle actie doodsangst is, de werkelijke creativiteit te vinden, waardoor geweld overbodig wordt.
Doelgroepen: het spel is voor iedereen, die norm met waarde verwart, en voor mensen die dusdanig getraumatiseerd zijn door beleving van een onvoorstelbare gebeurtenis, dat zij geen herkenning meer vinden in de concrete wereld en zich niet realiseren al te leven in een wereld van ruimtelijk denken.

De tekst die op de schijven staat is het volgende:
(In cirkelvorm staan zowel op de groene als de rode schijf de 10 kernwoorden, die ook genummerd staan in dit boekje.)

In het hart van de groene schijf staat:

(I) Alle Angst is doodsangst. (II) Daarom geeft het oordeel over tijd, zelf en anderen (III)Zekerheid, duidelijkheid en houvast (IV) binnen een subcultuur (V) waar het noodzakelijk is om goed en kwaad te scheiden. (VI) Deze voorstelling van zaken is belangrijk om een oordeel te vormen (VII) om anderen aan te kunnen spreken op gedrag en fouten (VIII) die het doel in de weg staan (IX) een goed resultaat te verkrijgen. (X) Heb ik een mooi leven gehad? Ja, ga dan terug naar (I).

De groene schijf staat voor voorstelling, kenbaarheid, ego, instituut, product, concreet denken, wereld, materie (mater -> moeder -> moeder-aarde), linker hersenhelft en hiërarchie.

De blauwe schijf staat voor het moment van objectivatie, ofwel het scheiden van object en subject.: de hersenbalk, alle dilemma’s en vragen.

De rode schijf bevat naast de tien onderwerpen, zoals die in deel 2 van de handleiding genummerd zijn, de volgende tekst:
Géén angst (I) levert de levensvreugde die (II) door acceptatie van zélf en anderen (III) chaos en onzekerheid teweeg lijkt te brengen, maar waar (IV) iedereen anders is, is geen (V) bevestiging van (VI) de norm mogelijk en levert een leven van (VII) louter creativiteit, (VIII) zonder doelen (IX) dat procesmatig verloopt; nu is de dood een geleidelijke overgang, (X) welkom onvoorwaardelijke liefde, chaos en creativiteit.

De rode schijf staat voor:rechter hersenhelft, onvoorstelbaarheid, chaos, geen materie, creativiteit.