For English: click on “Alienation” in the menu.

Voor video’s: scroll naar beneden

Een spel

Louis Lanzing

Allereerst een raadsel.

De filosoof Wittgenstein voegde aan zijn beroemd geworden Tractatus de volgende beeldspraak toe: vergelijk dit geschrift met een ladder, die eerst beklommen moet worden om tot een ander denkniveau te komen. Na het beklimmen van de ladder, na het begrip, kan deze ladder eigenlijk weer weggehaald worden.

Dit laatste is ten aanzien van het navolgende niet het geval – integendeel! Wat wel gelijk is, is dat in dit spel “Vervreemding” eerst van de lezer gevraagd wordt om één ladder stapsgewijs te beklimmen. Gaandeweg zal het de geduldige lezer duidelijk worden, dat er vervolgens niet één maar twee ladders blijken te zijn: één omhoog en één omlaag.

Tien treden omhoog en tien treden omlaag. Pas als de lezer deze beide ladders zowel beklommen als afgedaald heeft zal duidelijk worden, dat er ook nog andere figuren mogelijk zijn. We kunnen deze treden ook in een cirkel neerleggen. Om bij de beeldspraak te blijven: misschien gaat het hier om touwladders. Maar hoe dan ook: de tien treden omhoog kunnen, evenals de tien treden omlaag, evengoed als een cirkel gezien worden – twee cirkels met tien “treden” dus.

Als de lezer, die er inmiddels niets meer van begrijpt, omdat dit allemaal volkomen abstract is, inmiddels toch nieuwsgierig begint te worden en wil weten waar dit over gaat, zal deze eerst de eerste tien treden omhoog moeten gaan (Deel I) en dan de tien andere treden weer omlaag (Deel II). Pas daarna, na het lezen van deze twee maal tien treden, zal de cirkel ook voor de lezer gaandeweg rond beginnen te worden.

Dr. Siebe Drieman

Bekijk deze video’s om een eerste indruk te krijgen waar het spel over gaat. De twee scènes in het filmpje van Koe en Haan laten zien dat je altijd op twee manieren kunt kijken naar een bepaalde situatie, probleem of conflict.

2 scènes vanuit een verschillend perspectief

In het gesprek met Hein Reitsma zie je een voorbeeld hoe het model werkt. Aan het eind van het gesprek is Hein eruit!

Conversation Hein and Louis. Subtitled in Dutch and English

Routeplanner – Creation of Man

Routeplanner – Creation of Man